Jägarexamen

Precis som när man ska lära sig köra bil eller börja spela golf så behöver man först genomgå en viss utbildning som leder till licens för att få jaga i Sverige. I utbildningen ingår det både teori och skytte på skyttebana. Teorin kan man givetvis träna på själv eftersom det endast innebär att läsa i en bok. Studiematerialet kan man köpa bland annat på det svenska jägareförbundets hemsida. Innan man gör skyttetestet kan man träna på provbanan. När man känner sig redo tar man kontakt med en provledare och planerar in en tid för proven.

Det går alltså i mångt och mycket att träna själv inför sin jägarexamen. Dock kan det vara bra att gå någon form av kurs. Känner man att man inte har tid så går det att gå webb-baserade kurser över internet där man får hjälp med teorin. Men det finns också så kallade intensivkurser som pågår under ett par dagar. När man har klarat av proven så kan man sedan ansöka om jaktlicens, detta sker hos polisen.

Då man har tagit jägarexamen så har man tillstånd att bedriva jakt under jaktsäsongen i Sverige men också i vissa fall utomlands. Man har också rätt att skaffa jaktvapen, dock inte andra vapen så som pistoler eller automatvapen. Man bör dock kolla upp vad som gäller i andra länder om man planerar att jaga utomlands, vissa länder har stränga regler kring jakt och skytte.

Det finns många platser som arrangerar utbildningar inom jaktexamen i Sverige, det är dock viktigt att kolla upp så att arrangören är seriös och godkänd. Annars kommer kanske inte din ansökan hos polisen att godkännas vilket innebär bortkastad energi och pengar. Svenska jägarförbundet varnar för anordnare av kurser som garanterar att man klarar det eller anordnare som inte lägger stor vikt vid den teoretiska biten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *