Allmänt om jakt

Jakt kallas den aktivitet som går ut på att jaga djur i olika former, vanligtvis med gevär. Det innebär inte bara att man skjuter djur för att döda dem, det kan också innebära att man fångar in ett djur. Jagar gör man dels för att skaffa föda i form av till exempel älgkött, dels som hobby och till stor del också för att kontrollera populationen av ett visst djur. Det kan också vara att man behöver skjuta ett djur som skadats i trafiken för att det inte ska behöva lida. Det kanske vanligaste idag är dock att man ägnar sig åt jakt i rekreationellt syfte som en hobby.

I Sverige är det vanligast att man jagar med olika typer av gevär, i andra länder så som till exempel i Kanada och USA är det dock också vanligt att man jagar vissa djur med båge. För att få jaga i Sverige behöver man licens, så kallad jaktlicens så att man har bevisat att man vet hur man ska hantera ett vapen och hur man ska skjuta ett djur för att det ska avlida så fort som möjligt.

För att jaga i Sverige måste det också vara jaktsäsong. Det vanligaste djuren att jaga i Sverige är förmodligen Älg, men det förekommer också björnjakt i norra delar av Sverige. Jakttiden bestäms av länsstyrelsen och kan variera beroende på var i landet man befinner sig. Att jaga när det inte är jaktsäsong är olagligt och ses som ett jaktbrott. Jaktsäsong som fenomen existerar för att se till att inte djuren som jagas avlivas i allt för hög grad eftersom man inte vill att de ska utrotas. Man kan dock träna på att skjuta under hela året på skjutbanor där man bland annat kan skjuta på måltavlor eller på lerduvor. Förutom vapnet har man ibland jakthundar till hjälp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *